Jarek Fornal

   Z zawodu projektant form przemysłowych oraz oficer mechanik marynarki handlowej, z zamiłowania zaś kowal, ukierunkowany na formy rzeźbiarskie.
   Doświadczenie zdobyte w każdej z tych dziedzin wniosło cząstkę do mojej twórczości. Idea, techniczne przygotowanie projektu, i wreszcie formowanie materiału składają się na każdą z moich prac. W swoich projektach staram się wykorzystywać naturalne właściwości materiałów, równocześnie dbając
o prostą formę wyrobu. Materiały, sposób ich łączenia, oraz wykorzystane techniki obróbki, nie zakłócane zbędnymi ozdobnikami, bywa, że wręcz minimalistyczne, ukazują swoje naturalne piękno.
Facebook Instagram Twitter